Založení s.r.o. – několik užitečných rad

Založení s.r.o. – několik užitečných rad

Založení s.r.o. není tak složité, jak by se mohlo zdát, ačkoli pro člověka nezběhlého v podnikání a formalitách s ní spojených může přinášet jisté potíže. Společnost s ručením omezením je nejoblíbenější a nejčastěji užívaná forma obchodní společnosti, a pokud už se většina běžných lidí rozhodne pro podnikání, je to právě formou s.r.o. Patříte-li mezi ně, jistě vám přijdou vhod některé základní informace, o tom jak si svoje vlastní s.r.o. založit. Nehledě na to, že pokud se vám nechce absolvovat veškeré formality a běhání po úřadech, existuje celá řada společností, které nabízí k odkoupení již hotové ready made s.r.o., s níž se do nového podnikání můžete vrhnout rovnou.

Založení s.r.o. krok za krokem

Pokud se chystáte založit společnost s ručením omezením, je třeba nejprve zvážit, zda do toho zatím půjdete sami, anebo se společníkem, který do společnosti přispěje určitým vkladem a stane se vlastníkem společně s vámi.

Dále je nutné sepsat zakladatelské právní jednání, kterým je buď společenská smlouva, anebo zakladatelská listina, pokud společnost zakládáte jen vy. Tento dokument vám musí podle zákona sepsat notář, a tudíž se zde nevyhnete prvním finančním nákladům.

Zakladatelská listina musí obsahovat základní náležitosti jako obchodní firmu (jméno) společnosti, sídlo, předmět podnikání, výši základního kapitálu, identifikaci společníků, výši vkladů a jejich podílů, určení správce vkladu, jednatelů a další.

Aby mohly být vklady do vaší společnosti vloženy, je třeba si za tímto účelem zřídit účet u banky na jméno správce vkladů, určeného v zakladatelském dokumentu (můžete to být klidně i vy). Co se týče předmětu podnikání, musíte si ho zvolit podle živnostenského zákona a je pak otázkou, zda se bude jednat o živnost, kterou stačí pouze ohlásit na živnostenském úřadě a případně doložit zákonem požadovanou kvalifikaci, anebo o živnost, ke které budete potřebovat přímo povolení úřadu (koncesi).

 Volba jména a sídla společnosti je na vás, avšak je logické, že k sídlu, které může být klidně u vás doma, musíte mít náležitá práva. Ty také musíte k návrhu na zapsání do obchodního rejstříku doložit. Při výběru názvu, je dále třeba být opatrný, aby se nejednalo o název nějakým způsobem klamavý nebo zaměnitelný s již existující společností.

Zákon o obchodních korporacích přinesl změnu, v umožnění minimálního základního kapitálu společnosti ve výši jedné koruny, což otevřelo podnikání formou s.r.o. skutečně každému, ačkoli v některých oborech se očekává základní kapitál vyšší.

Jednatelem společnosti pak můžete být klidně i vy, anebo váš společník, nesmíte však zapomenout, že jednatelé musí splňovat určité náležitosti podle občanského zákoníku.

Další postup

Samotný zápis do obchodního rejstříku provede na vaši žádost krajský soud, příslušný podle sídla vaší s.r.o., pokud správně doložíte všechny potřebné dokumenty jako například výpis z katastru nemovitostí, souhlas vlastníka nemovitosti, živnostenské oprávnění, prohlášení správce vkladu o vložení základního kapitálu a potvrzení banky o jeho splacení. Po úspěšném zápisu máte dále povinnost do 30 dnů vaše s.r.o. registrovat u místně příslušného finančního úřadu.

Pokud máte pořád odvahu se do založení vlastní s.r.o. vrhnout, nezbývá než vám popřát hodně úspěchů. A v případě, že se na vyřizování všech těchto nezbytností necítíte, je zde, jak už bylo řečeno, možnost se obrátit na profesionály podnikající v tomto oboru a zakoupit si svoji ready made společnost. Taková společnost může být vytvořena přímo podle vašich potřeb a ušetřit vám tak čas i peníze.

Ivo Bauer