Reklamní agentura G3

Kampaně

Potřebujete zvýraznit Vaši firmu v regionu? Máte nový výrobek, který chcete prodávat? Oslovte správnou cílovou skupinu! Pro kvalitní komunikaci je potřeba nasadit kompozici několika strategií, ať již jde o SEO optimalizace webu za účelem navýšení návštěvnosti či oslovování zákazníků přes různá média. My Vám nabízíme náš osvědčený postup:

 • zmapování silných a slabých stránek Vaší firmy či produktu
 • průzkum konkurenčních aktivit
 • přesné určení cílové skupiny
 • vybrání vhodných médií a jejich množství (reklamní plochy, radio, TV, promotion)
 • vypracování vhodné grafiky a akčního sloganu
 • časový plán s ohledem na ekonomiku kampaně
 • zajištění na klíč včetně vyhodnocení

Grafika

Základem účinné reklamy je výrazná a kvalitní grafika. Pro každého klienta i dílčí zakázku zpracujeme originální návrh.
Barvy, písmo i obrazové motivy jsou vybrány s ohledem na typ propagovaného výrobku, služby nebo firmy.
Vytvoříme výraznou

tvář jednomu výrobku, nebo i celé společnosti včetně jejích produktů.
Samozřejmostí je slednocení podoby tiskovin, webových stránek, reklamního značení i dalších periferií.
U velkých zakázek vypracujeme grafický manuál včetně datového CD. Veškerá data Vám dodáme v potřebných formátech pro jakékoliv aplikace.

Orientační systémy

Určení přirozených směrů pohybu a přesunu, to je základem jednoduché orientace. Zpracujeme informační a orientační systém pro jakokoliv budovu, firmu nebo město.
Vše bude graficky přehledné, s ohledem na architekturu a styl okolí. V projektu určíme i druh a tvar

materiálů, jejich přesné umístění a použití. Součástí systémů jsou i povinná značení a dopravní značky. Na přání lze zpracovat i aplikace pro digitální vyhledání prvků orientačního systému.
Při realizaci pracujeme s veškerými materiály od skla, plastu, kompozitů až po litinu, mosaz a keramiku.

3D reklama

Tímto kulantním názvem se rozumí veškeré reklamní předměty. Šířka sortimentu je řádově v tisících druhů, počínaje drobnými propiskami, klíčenkami apod. a konče velkými kolekcemi firemních oděvů šitých na zakázku. Pro naši produkci používáme dodávky od všech velkých dovozců i od českých výrobců.

Reklamní předměty signujeme s ohledem na grafický styl klienta veškerými moderními technologiemi. Na přání dodáme i firemní obaly nebo firemní balící papír. Pro větší zakázky realizujeme i tvorbu vlastních módních značek, včetně nových log, střihů, barev a materiálů. Pokud se nechcete probírat stohy katalogů, připravíme Vám užší výběr předmětů. Samozřejmostí je dodání vzorků před realizací a dodání reálných návrhů potisku.

Profil firmy

V roce 2004 jsme založili firmu sloučením několika živností se zaměřením na reklamní grafiku a produkci.

Naše mladá firma těží z letitých zkušeností z reklamního průmyslu i z nových invencí našich mladých spolupracovníků.

Tým je tvořen hlavním studiem 01 v Plzni, kde pracuje celkem 6 pracovníků a je zde vedení firmy, dále máme studio 02 v Praze (nad Václ. náměstím), kde pracují další 2 grafici a studio 03 v Sokolově, které je vybaveno pro tvorbu webových prezentací a mediální reklamy.

Naší hlavní pracovní náplní je tvorba firemního stylu a podpora podnikání pomocí reklamy.
Našim klientům poskytujeme operativní servis a silné produkční zázemí.
V praxi jde hlavně o tyto dodávky:

 • focení a práce s modely
 • tvorba log a firemních stylů, manuály
 • vizualizace kampaní a produktů se zaměřením na kreativu, branding
 • grafické sjednocení reklamních produktů
 • grafika a sazba veškerých reklamních tiskovin, zejména vývoj nových grafických podob
 • sazba veškerých tiskovin a propagačních materiálů
 • zajištění veškerých tisků a realizací
 • grafické a mediální koncepce pro kampaně jednorázové i dlouhodobé, produkce a řízení kampaní
 • vydávání firemních novin a časopisů včetně redakce, zajištění plné PR podpory včetně krizové komunikace
 • návrhy a výroba reklamních předmětů a značkových kolekcí

Výrobní procesy v naší firmě jsou realizovány s cílem centralizace firemních dat a motivů, jejich utřídění a aktualizace.
Tím vzniklý datový „fullservice“ zajistí klientovi rychlé a spolehlivé udržení jednotnosti reklamní produkce.