Virtuální sídlo jako možnost pro start-up projekty

Virtuální sídlo jako možnost pro start-up projekty

Rozvoj společnosti a informačně komunikačních technologií přinesl i nové možnost v podnikání, což znázorňuje i vývoj virtuálních sídelJedná se o podstatný milník zejména v této době, kdy i rozsáhlé podniky si uvědomují potřebu snížení svých nákladů např. s cílem získat finance pro další vývoj. Ovšem virtuální sídla jsou mnohem více podstatná pro začínající podnikatelé, protože pouze kvalitní idea nestačí. Pokud se mladý nadšený podnikatel vydá klasičtější cestou, tj. pronájem kanceláře, celkové vybavení kancelářských prostorů, platba záloh za energie a třeba i pořízení asistenta, může si svou cestu značně ztížit. Veškeré tyto výdaje v kombinaci s těžkými počátky jsou těžkými břemeny v procesu budování si stálé klientely. Virtuální sídla tak mohou představovat vhodný způsob, jak přežít nesnadný počátek. ZDE se můžete dočíst, že i v České republice jsou virtuální sídla populární. Podstatné je si dobře vybrat vhodného poskytovatele virtuálního sídla, neboť na trhu se nachází společnosti různě velké, poskytující rozdílné služby za rozdílné ceny.

Pozitivní aspekty virtuálních síde

Mezi pozitivní aspekty virtuálních sídel patří mnohé, ale jeden z nich lze označit jako globální, a to úsporu životního prostředí. Jelikož se jedná o virtuální službu, není tak potřebné dennodenní dojíždění. Logicky tak dochází k úspoře pohonných hmot nebo (v případě osob nevlastnící řidičské oprávnění) finančních prostředků na nákup síťových jízdenek, ale i času stráveného na cestách. V případě akceptování těchto aspektů, tak vzniká ušetření podnikatelských výdajů jako je pronájem kancelářských prostorů, zálohové platby za energie, nákup kancelářských židlí a jiného vybavení pro stálou (neboli pevnou) kancelář a nákladů za zaměstnance. Zároveň podnikatel může získat adresu, která působí reprezentativním dojmem a může být defacto kdekoliv na světě.

Poskytované služby

Poskytovatelé virtuálních sídel disponují velice pestrou nabídkou. Nutno podotknout, že i zde se poskytovatelé velice odlišují. A to se koneckonců promítá i na cenně. Spolu se získáním adresy pro své virtuální sídlo získává pronajímatel i korespondenční adresu. Kompetentní osoba bude jeho zásilky přijímat a následně jej informovat o doručení. Samozřejmě, důležité je, aby zásilky byly adresátem vyzvedovány, o čemž naleznete bližší informace ZDE. Přijaté dopisy lze adresátovi předávat i elektronicky. A to tak, že doručené dopisy jsou přeskenovány do počítače a poté uloženy do cloudových uložišť. Adresát má tak možnost se na ni kdykoliv a odkudkoliv podívat. Mezi další nabízené služby patří fax, dále hlasová schránka, která byla rozvinuta do podoby umožňující transformaci hlasové zprávy do emailového přepisu. Opomíjeny nejsou ani telefonické hovory od klientů. Zde jsou nabízeny služby operátů z call-center nebo virtuálního záznamníků. Nemůžeme opomenout možnost užívání jednacích místností v sídle společnosti nebo poskytování parkovacích míst u virtuálních sídel.

Virtuální sídlo jako faktor rozvoje

Služby, které jsou prostřednictvím virtuálních sídel nabízené podnikatelům, mohou pomoci s rozvojem jejich obchodu. Faktorů je hned několik. Na potencionální zákazníky má pozitivní vliv telefonní kontakt a fax, jejichž kontaktní čísla odpovídají místu, kde je firma lokalizována. Totéž platí i o firemní adrese. U zákazníků má vyšší důvěru virtuální sídlo, které je možné lokalizovat. Kladně je též vnímáno využívání služeb přizpůsobených hlasových stránek, ale především služba živého recepčního, neboť oni a jejich kvalita jsou často rozhodujícím elementem pro výběr daného virtuálního sídla.

Ivo Bauer