Úvod

Potřebujete zvýraznit Vaši firmu v regionu? Máte nový výrobek, který chcete prodávat? Oslovte správnou cílovou skupinu! Pro kvalitní komunikaci je potřeba nasadit kompozici několika typů médií. My Vám nabízíme náš osvědčený postup:

  •  zmapování silných a slabých stránek Vaší firmy či produktu
  •  průzkum konkurenčních aktivit
  •  přesné určení cílové skupiny
  • vybrání vhodných médií a jejich množství (reklamní plochy, radio, TV, promotion)
  • vypracování vhodné grafiky a akčního sloganu
  • časový plán s ohledem na ekonomiku kampaně
  • zajištění na klíč včetně vyhodnocení