SEO optimalizace pro vyhledávače jako lék pro váš stagnující web

SEO optimalizace pro vyhledávače jako lék pro váš stagnující web

Naprosto nezbytnou součástí péče a správy webových stránek je SEO optimalizace pro vyhledávače. Správně provedená optimalizace je schopná nejen několikanásobně zvýšit návštěvnost dané stránky, ale také je přímo spojena s rozšiřováním povědomí o značce. Projděte si krátký úvod do světa SEO a zjistěte, k čemu všemu optimalizace slouží a v jakém časovém rozmezí je dobré ji realizovat.

SEO optimalizace pro vyhledávače a definice základních pojmů

Podstatou optimalizace pro vyhledávače je podrobení obsahu webové stránky algoritmu vyhledávače. Pomocí úpravy klíčových slov, textací, použití dobře zvolených zpětných odkazů a dalších konkrétních zásahů je možné docílit výrazně vyšší pozice při vyhledávání nabízeného produktu nebo služby. Optimalizace je poměrně složitý proces, který vyžaduje pravidelný servis a úpravy, frekvence zásahů se odvozuje dle profilu dané stránky.

Pozitivní vs. negativní faktory

Vyhledávače pracují na principu hodnocení takzvaných pozitivních a negativních faktorů. Následné zhodnocení jejich poměru je v podstatě výsledkem umístění vašeho webu při vyhledávání. Běžný uživatel při hledání produktu nebo služby postupuje od prvních stránek, je tedy nanejvýš důležité udržet negativní faktory na minimu a naopak se snažit docílit co největšího počtu faktorů pozitivních.

5 příkladů pozitivních a negativních faktorů

Pozitivní faktory:

  • originální obsah
  • správné použití klíčových slov a jejich zdravá frekvence
  • dobře sestavené nadpisy a titulky
  • zpětné odkazy vedoucí na věrohodné stránky
  • indexace a dobré SEO prostředí

Negativní faktory:

  • přehlcení klíčových slov
  • duplicitní obsah
  • uživatelsky nepřívětivé prostředí
  • schovávání textu
  • špatná odbornost, nepravdivost informací

Jak často by měla optimalizace proběhnout?

Trendy v oblasti SEO se neustále vyvíjí a rovněž konkurence v prakticky všech oblastech obchodu roste. Málokterý web si vystačí pouze s jednorázovou optimalizací, byť by byla provedena sebelíp. Pravidelnost a rozsah úprav se odvozují dle účelu daného webu. Pokud stránky aktualizují svůj obsah v nepravidelných intervalech a s většími časovými rozestupy, vystačí si s méně častým servisem, který bude orientován spíše na změny konkurence. Naopak internetový obchod s rozšiřující se nabídkou musí na SEO dbát mnohem pečlivěji, aby udržel nebo pokud možno zvýšil počet návštěv a tím také zvedl své prodeje.

Kdo provádí SEO optimalizaci pro vyhledávače?

Poskytováním SEO služeb se v současnosti zabývá celá řada agentur i jednotlivců. Vzhledem k tomu, že se SEO v posledních letech až nebývale rozrůstá a touto oblastí protéká značné množství finančních prostředků, začíná kolísat kvalita nabízených služeb.

Dobře vybraná agentura je základ dlouhodobého úspěchu

Při výběru konzultanta je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pamatujte, že dlouhodobá spolupráce se vám vyplatí časově i finančně – pokud se vybraný odborník seznámí s vaším webem do hloubky, bude pro něj v budoucnu mnohem snazší provádět úpravy. Nebojte se za kvalitní službu připlatit, investované peníze se vám mohou vrátit v podobě vyšších prodejů. Rovněž je dobré udělat si obrázek o vybrané agentuře pomocí referencí, hodnocení a ověřit si funkčnost realizovaných optimalizací.

Nikdy není pozdě

Jestliže jste doposud SEO vůbec neřešili, pravděpodobně je načase začít. Špatná pozice ve vyhledávači vám vyšší návštěvnost rozhodně nezajistí a dobře provedená optimalizace dokáže skutečné divy. Krátký úvod vám snad nabídl alespoň základní informace. Už víte že při případném výběru agentury musíte být velmi pečliví a obezřetní. Uvažujete o vyhledání služeb nodborníků? A co by vás mohlo od optimalizace odradit? 

Ivo Bauer