Bytů k pronájmu v Liberci postupně přibývá. Nová výstavba však řadu let vázla a ke zlepšení dochází jen pozvolna.

Bytů k pronájmu v Liberci postupně přibývá. Nová výstavba však řadu let vázla a ke zlepšení dochází jen pozvolna.

Byt k pronájmu v Liberci budete sice zřejmě hledat docela dlouho, obecně lze ale říci, že stav nájemního bydlení je zde o něco lepší, než donedávna. Záleží samozřejmě také na vašich nárocích i na finančních možnostech. Rovněž z porovnání s dalšími velkými městy republiky nevychází Liberec nejhůře a tak vaše snažení nemusí být zdaleka tak komplikované, jako u lidí, kteří se po něčem poohlížejí například v Brně, kde je nabídka nyní velmi slabá, nebo v Praze, kde jsou ceny vyšroubovány do závratných výšek. Co je příčinou zlepšující se situace a jak jsou na tom v tomto ohledu jinde?

Bytů k pronájmu pozvolna přibývá

Pokud jde o množství nájemních bytů, které se mohou objevit na trhu, je jedním z nejdůležitějších faktorů nová výstavba, to je zřejmé. Ta umožňuje část nově dokončených bytových jednotek nabídnout právě za účelem pronájmu. V Libereckém kraji dochází v tomto ohledu k pomalému zlepšování neradostné situace let předešlých. Za prvních 9 měsíců loňského roku se zde začalo se stavbou nejvyššího počtu bytů od roku 2012. Do konce září jich pak bylo více než 600, a to je takřka o 20 % více než ve srovnatelném období roku 2016.

Navzdory tomu je Liberec a celý Liberecký kraj stále dosti pozadu. Méně se v současnosti staví jen v Karlovarském kraji, nejvíce pak ve středních Čechách a také na jižní Moravě, kde se například v Brně do budování pustila už i tamní radnice.

Nájemné roste všude a ani liberec není výjimkou

Na Liberecku přibývá nových bytů především v rodinných domech, které představují více než 80 % započatých staveb. Staví se i v rámci penzionů pro seniory a dochází též k přeměně některých nebytových objektů. Poptávka však stále převyšuje nabídku, což žene ceny nemovitostí vzhůru a v konečném důsledku pak přispívá i k růstu nájemného. To bylo koncem loňského roku nejvyšší v Praze, v Brně a Olomouci. Nejlevnější naopak v Ústí nad Labem a Karlových Varech.

Nájemních bytů je v čr znruba milion

V posledních letech lze u nás zaznamenat jeden výrazně rostoucí investiční trend, a sice nákup bytů za účelem jejich pozdějšího pronájmu. To naznačuje možné změny ve prospěch nájemního bydlení. V celé České republice je podle dostupných údajů v současnosti přibližně jeden milion nájemních bytů, což představuje zhruba 22,5 % ze všech bytových jednotek. Při porovnání s třicítkou evropských států nás to pak řadí na 12. místo. Žebříčku vévodí Německo (50 %) a Dánsko (46,5 %) a na opačném konci se nacházejí země jako Slovinsko, Slovensko nebo Rumunsko, kde je tento podíl pod pěti procenty.

liberec nezapomíná ani na lidi z omnezenými příjmy

Jelikož aktivity developerů prozatím stále nestačí uspokojovat vysokou poptávku, drží se ceny vcelku vysoko a platí to logicky nejenom pro nemovitosti určené k prodeji, ale též pro ty pronajímané. Svým dílem se tedy rozhodlo přispět také město a tak v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou bude přestavěno šest bytových domů, které se nacházejí ve vlastnictví města. Vznikne v nich cca 60 sociálních bytů. Ty budou poté poskytnuty rodinám s nízkými příjmy a obecně lidem v nouzi. Jako první přijdou na řadu domy v ulici Milady Horákové, Žitavské a Proboštské. Celá akce má být financována i za přispění fondů EU a také ze státního rozpočtu. Předpokládané náklady by měly přesáhnout 85 milionů korun, přičemž spoluúčast města bude pouze desetiprocentní.

S trochou trpélivosti svůj byt najdete i vy

Situace v Liberci má sice k ideálnímu stavu ještě daleko, ostatně jako i v celé řadě dalších českých a moravských měst. Věci se však přece jenom dávají pozvolna do pohybu a lze tedy doufat, že se rostoucí výstavba v dohledné době příznivě odrazí jak na množství nájemních bytů, tak i na výši nájemného. Ceny už sice asi nikdy nebudou takové, jako v předchozí dekádě, přesto je však očekávání jejich mírného poklesu v poměrně blízké době vcelku oprávněné.

Pokud patříte k lidem, kterým se zatím přijatelný pronájem nalézt nepodařilo, nezoufejte. Váš čas brzy přijde, nevěříte?

Ivo Bauer